Hjælp medarbejderen videre i arbejdslivet med outplacement

For nylig stod jeg som chef i en regnskabsafdeling i den uheldige situation at være nødsaget til at fyre tre af de ansatte i afdelingen. Da fyringsrunden blev vedtaget, besluttede vi os for at investere i et outplacement forløb for de berørte ansatte. Dermed fik vi nemlig muligheden for at hjælpe dem videre på arbejdsmarkedet. Det følte vi, at vi var forpligtiget til at gøre, ud fra den betragtning at vi faktisk var glade for deres indsats i afdelingen. I kølvandet på den økonomiske ustabilitet var vi imidlertid presset til at skære ned et sted.

Det bedste ved at give vores opsagte ansatte et af disse outplacement forløb er utvivlsomt, at vi selv efter opsigelserne har haft glæde af nogle fleksible samt tilfredse medarbejdere. Samtidig har de planlagte outplacement forløb for de pågældende ansatte betydet, at afdelingens andre ansatte lettere har accepteret de adskillige forandringer i forbindelse med fyringsrunden. De professionelle outplacement forløb viste sig således at være en vej til at vise en social ansvarsfølelse og skabe grobund for en fredelig afvikling i en yderst vanskelig situation.

For de ansatte, som blev fyret har outplacement forløbet i særdeleshed givet en tiltrængt hjælpende hånd. Igennem opsigelsesperioden har de nemlig haft en fast tilknyttet jobsøgningskonsulent fra et rekrutteringsfirma som blandt andet har givet dem gode råde om at skrive den gode jobansøgning og resumé til jobs, som matcher deres karrieremæssige ambitioner. Jobsøgningskonsulenten har ydermere tilbudt en effektiv rådgivning, som har hjulpet medarbejderne til at få kortlagt deres personlige kvalifikationer og potentielle jobmuligheder. Som følge heraf har de følt sig klar til at lede efter nye jobs.

Skal du afskedige et vist antal medarbejdere i din virksomhed, eller er du som personaleansvarlig tvunget til at fyre en medarbejder? Lige meget hvad baggrunden for opsigelserne er og omfanget af en eventuel fyringsrunde, er outplacement for alle de pågældende ansatte en fordelagtig investering for både firmaet og de medarbejdere, som blev fyret. Med udgangspunkt i den gode oplevelse fra min afdeling, vil jeg af den årsag råde til, at man som udgangspunkt budgetterer med outplacement forløb, hvis man fyrer personale.

Er du i stedet som ansat er blevet fyret, og har du svært ved at se, hvordan du scorer et godt drømmejob? Så vil jeg også råde dig til at tænke over mulighederne for, at arbejdsgiveren er villig til at hjælpe dig på vej ved at investere i et rådgivningsforløb med en outplacement konsulent. I denne situation kan tillidsrepræsentanten i firmaet ofte give dig en hjælpende hånd med at få skrevet et tilbud om outplacement ind i selve fratrædelsesaftalen. På den måde får du nemlig et godt fundament for at bruge opsigelsen konstruktivt og til at sætte nogle andre mål for din professionelle fremtid.