Et professionelt vikarbureau vil ordne adskillige opgaver på dit job

Et effektivt vikarbureau - http://www.temp-team.dk/, bliver i de fleste brancher en effektiv assistance for et firma. I vil nemlig kunne få glæde af utallige plusser, dersom I bruger et professionelt vikarbureau. I kan først og fremmest så let som ingenting sørge for, at sammensætningen af medarbejderstaben konstant er lige i øjet helt uden at spilde tid og kræfter på nyansættelser og fyringer i henhold til det aktuelle behov. I kortere eller længere perioder med spidsbelastning og nedsat arbejdspres, får dit firma en oplagt mulighed for at mande op eller ned efter jeres aktuelle behov, medfører dette. Som følge deraf er brugen af et vikarbureau en smidig ordning, fx i tilfælde af barsler, personalets ferie, sæsonbetonet spidsbelastning osv..

Undertegnede anvendte i det første halvandet års tid i virksomheden en masse ressourcer på nyansættelser plus fyringer af medarbejdere, i mit arbejde som HR-medarbejder i et mellemstort firma inden for medieverdenen. Til et gå-hjem-møde om HR i mediebranchen fortalte en gammel studiekammerat, der ligeledes er HR-medarbejder i virksomhed fra samme branche, om hendes afdelings velfungerende samarbejde med et vikarbureau. Til at begynde med blev jeg forundret over, hvor meget succes de alt andet lige fik på grund af deres samarbejde med det pågældende vikarbureau. Hvor meget det egentlig er muligt at oursource til et professionelt vikarbureau, blev jeg desuden overrasket over. Dette vikarbureau, har vores firma grundlagt et særdeles godt samarbejde med, siden da. Ved en del tilfælde, hvor mit firma har haft anvendelse for en eller flere ekstra medarbejdere i en enkelt dag eller måske i adskillige måneder, har konsulenter fra vikarbureauet først og fremmest fundet topprofessionelle vikarer med evner, som matchede perfekt til den specielle arbejdsopgave helt uden ventetid. At mange af vikarerne har været tilknyttet vikarbureauet i lang tid, er plusset ved en sådan løsning.

En klar idé om, hvilke kandidater som formår at yde en optimal indsats, gives vikarbureauet derfor. Sammen med denne specifikke vikarordning ordner vikarbureauet ligeledes alt som blandt andet lønudbetaling, registrering & indbetaling af pension samt feriepenge osv., imens vores firma bare skal af med et fast beløb per time direkte til vikarbureauet. Blot til vikarordningen en gang imellem, når det spidsede til, benyttede firmaet vikarbureauet i begyndelsen. Men da mig og mine kollegaer i HR fik et større indblik i fordelene samt mulighederne ved vores vikarbureau, var det desuden muligt for os at omfordele andre HR-opgaver til vores vikarbureau i forbindelse med projektansættelser såvel som ifm. tidsubegrænsede ansættelser.

Vores gode erfaringer herfra viser, at vikarbureauets konsulenter har kendt behovene i virksomheden & de forskellige kandidater usandsynligt succesfuldt. Kunnet hjælpe os med at skabe en konkret personprofil og beskrivelse af jobindholdet med afsæt i det aktuelle opgaver samt behov, og derefter etablere kontakten til de rette kandidater og udføre personprofilanalyser & forskellige færdighedstests af disse for mig og mine kollegaer i HR, har vikarbureauets konsulenter på baggrund heraf. Det banebrydende Try & Hire koncept, med hvilket vi efterfølgende tre måneders vikaransættelse kan gå videre med at ansætte vores vikar på fast basis uden yderligere omkostninger i forbindelse med assistancen fra vores vikarbureau, har vi i vores virksomhed herunder været utrolig glade for.

Vejmarkering foruden vejskilte

Det ville være godt at høre noget vedrørende vejskilte el. vejafmærkning… Har du behov for at få specialfremstillet vejskilte og eventuelt en anden type vejafmærkning, som højner køresikkerheden og imødekommer vældet af regler fra Vejdirektoratet? Finder I en professionel producent vil din virksomhed i mange tilfælde kunne få produceret de nye vejskilte og/eller vejmarkeringen til nogle fordelagtige priser. I skal bare identificere en producent, der kan dokumentere kompetencen til at hjælpe jer med, hvilken type vejmarkering der matcher kravene i din virksomhed. Lige meget om du er ansvarlig for en privat parkeringsplads eller en travl vej, er let genkendelig vejmarkering plus vejskilte, som er i stand til at gøre det så let som ingenting at navigere essentielt. Er den enkelte bilist sikret en tydelig vejmarkering at orientere sig efter, har du nemlig mulighed for at gøre faren for færdselsuheld på grund af eksempelvis en overset vigepligt mindre. Det er derfor vigtigt at ansætte en fagkyndig leverandør af vejskilte, der overholder alle internationale regler. Du bør i de fleste tilfælde vælge vejmaling eller termoplast, såfremt du vil have en velfungerende opstribning eller en anden vejmarkering i Danmark. Såvel vejmaling som termoplast er nemlig sammensat til at være i stand til at forblive solidt trods det barske klima og stor slid flere år ud i fremtiden. Får I puttet nogle mikroskopiske glasperler i vejafmærkningen, har du desuden chancen for at sikre en større synlighed på parkeringspladsen. Denne teknik giver jer dermed chancen for at gøre køresikkerheden markant større. Det er på tide at tage stilling til, hvad for en type vejskilte du har brug for, i det øjeblik at opstribningen er lagt. Her bør du fx huske på fartbegrænsning og vigepligter og så videre. Dertil skal du tillige beslutte dig for placering af vejskiltene foruden valg af materialer. Med andre ord findes der reelt utallige faktorer, der influerer på sikkerheden, hvis I overvejer at bruge penge på nye vejskilte på en vej.