En solfanger plus glimrende priser

Solpaneler laver el ved brug af solenergi. Dette kaldes den fotoelektriske effekt. Solceller består af skiver af silicium, et metalgitter og -panel og glas, der beskytter skiverne. De bliver lagt i felter oppe på taget. Solpaneler er gode for ikke bare dine udgifter, men derudover miljøet. Solcelleanlæg priser bliver desuden billigere og billigere, som årene går.

Solpaneler er gavnligt for omverdenen. Gode solceller, priser som der er betalelige foruden god instruktion – det er noget vi kan tilbyde. Vi udbyder solpaneler i høj kvalitet som yder maks næsten 7000 KWh om året. Vi står på spring til at vejlede om solcelle type samt kapacitet på en solfanger, der er mest optimalt til den respektive bolig. Således fortæller vi dertil den perfekte solenergi løsning med hensyn til solceller priser til dig.

En solfanger er omkosteligt at købe, dog er elektricitet omkostningsfrit alle årene derefter. Grundet det er et solcelleanlæg en rigtig god investering. Vi indkøber solpaneler i tysk kvalitet og sælger videre i direkte linje til slutbrugeren. Derved findes der ingen mellemled til at løfte udsalgsprisen, hvorfor vi kan udbyde et solcellepanel til rimelige og gode priser. Desuden kan man fastholde elprisen 30 år frem med et solfangeranlæg.

Længes du efter at undgå stadigt større dyre elregninger samtidig med, at du tildeler boligen den mest bæredygtige energi? Med en solfanger er du sikret, at du ikke forøger kuldioxid-udledning eller belæsser klimaet på andre måder. Med vores solceller giver vi mulighed for at opspare din elektricitet på elnettet takket være vores Nettoafregningsordning. Det giver dig faktisk mulighed for med ét at købe den strøm, du skal anvende i årene der kommer, og praktisk set vil boligens elmåler komme til at løbe baglæns, hvis solfangeranlægget laver mere energi, end du bruger.

Få klarlagt om dit hus har et minimalt varmespild med en ny energimærkning

Den officielle energimærkning er et resultat af en fælles ambition om at modarbejde klimaproblemerne ved at nedskrive udledningen af CO2. Samtidig er energimærkning blevet gjort pligtskyldig. I fald man har brug for at få udført en obligatorisk energimærkning, vil det være den bedste løsning at finde nogle rådgivende ingeniører, der er certificerede ift. energimærkning samt bl.a. termografi af forskellige slags ejendomme som fx villaer, lejlighedskomplekser foruden handel og uddannelsesinstitutioner.

Utallige kommuner er imidlertid meget engagerede på klimaområdet. Derfor har de fleste kommuner besluttet, at den nye energimærkning er obligatorisk hvis man skal have godkendt en færdigmelding af en bolig. I praksis indebærer det, at din ægtefælle og dig skal have lavet en energimærkning, når isoleringen er klar eller i nogle tilfælde umiddelbart inden den er klar hvad enten dig og din ægtefælle planlægger at en ny bygning eller, om I er ved en ombygning.

Den endelige energimærkning udføres som en registrering af parcelhusets klimaskærm, varmeanlæg og energiforbrugende komponenter og fører til en en rapport, som skitserer eventuelle forbedringsforslag, der i de fleste tilfælde kan kombineres med en termografering af huset. I det tilfælde at dig og din ægtefælle betaler for at få lavet en lovpligtig energimærkning af en bygning, vil I få en samlet karakter, som viser, hvor energirigtigt såvel som velisoleret huset er ud fra det kalkulerede energiforbrug.

På energimærkningsskalaen, bruges A til huse og ejendomme, der tilfredsstiller de mest omfattende fordringer i byggereglementet fra forrige år, mens karaktererne fra C til G anvendes til alle typer af bygninger med et energiforbrug, som er over gennemsnittet. Er bygningen bygget i perioden 2006 til 2010 er karakteren B obligatorisk. I fald I har et parcelhus med karakteren A, har I imidlertid en chance for selv at vælge energiforsyning til ejendommen. Netop af den grund er der talrige fordele ved at sikre, at dig og din families ejendom får så god en energimærkning som muligt.

Øg sikkerheden på byggepladsen ved at skaffe de perfekte taljer

Sikkerhed og uddannelse er til enhver tid nødvendige parametre på alle typer af byggepladser. Hvad enten du som entreprenør skal vælge nye hjul, fjernstyrede taljer eller personligt faldsikringsudstyr til arbejdsmændene, er det som følge deraf essentielt, at du til enhver tid tænker arbejdsforholdene nøje igennem, inden du eksempelvis bestiller noget nyt faldsikringsudstyr. Den eneste måde at minimere risikoen for arbejdsulykker på er, at udføre en ordentlig tilrettelæggelse af arbejdet og et sikkerhedskursus til alle håndværkerne på enhver byggeplads. Samtidig skal faldsikringsudstyr såvel som el-taljer altid betjenes korrekt, mens de også bør vedligeholdes og efterses efter behov.

Hvis du køber faldsikringsudstyr til dine medarbejdere, kan der være talrige forhold, som du som arbejdsgiver per definition skal huske på. Diverse faldulykker er nemlig nogle af de farligste uheld på byggepladser. Når du vælger faldsikringsudstyr og lignende til din byggeplads skal du som følge deraf tage højde for, at sikkerhedsudstyret egentligt er blåstemplet med udgangspunkt i europæiske standarder og love. Endvidere skal alle typer af faldsikringsudstyr undergå et serviceeftersyn årligt samt udskiftes efter 5-6 år fra det blev taget i brug, da den sædvanlige holdbarhed for personligt faldsikringsudstyr er netop fem år.

En god tommelfingerregel er, at der også findes et utal af elementer, som altid bør tages med i overvejelserne når du skal vælge hvad for nogle hjul, som kan tilfredsstille alle tænkelige krav i dit entreprenørfirma på optimal vis. På det grundlæggende plan skal du tænke over, om de næste kunststof hjul skal være i stand til at stå distancen ved en konstant brug, eller om de nye hjul kun vil skulle bruges til tider. Det vil nemlig have stor betydning for udstyrets holdbarhed og udstyrets sikkerhed samt anvendelighed for dine medarbejdere, hvilke apparat hjul, du investerer i til dit byggefirma samt hjulenes belastningsevne.

Er det i stedet taljer, som du skal købe til dit firma, eksisterer der flere muligheder. Du vil fx kunne købe mekaniske taljer med både stor og lille bæreevne ud fra, hvad der harmonerer med behovene i din entreprenørvirksomhed. Inden du foretager dit valg af taljer, bør du som følge deraf altid sikre dig, at du får den rette rådgivning. Hvad enten du som hovedentreprenør står over for at skulle anskaffe personligt faldsikringsudstyr, taljer eller nye hjul til dit firma er kravet om en grundig rådgivning naturligvis aktuelt.